Fotoalbum

 

Barraband

Hannen har en lysegrøn fjerdragt; panden, kinderne og halsen er stærk gul

og er adskilt fra brystet af et rødt bånd. De store svingfjer er mat blå. Halen er grøn på

oversiden og sort på undersiden. Øjnene er gule/orange, næbbet er koral-rødt og

fødderne er grå. Hunnen er overvejende mat grøn, med røde lårfjer. Ungerne ligner  hunnen, men har i starten brune øjne.

 

Størrelse

Længde: 40 cm, inklusiv halen, der er 26 cm.

Vægt: han 132-158 g; hun 145-155 g.

Ringstørrelse: 6 mm.

 

Den har

et langt vedvarende fløjt, der minder om nymfeparakittens, men ender mere

brat, er dybere i tonen og ikke går op i tonehøjde mod slutningen.

Kaldet gentages hele tiden, også når fuglene flyver.

 

Rede

I et hult træ, ofte meget højt oppe, så mennesker og dyr ikke kan nå det.

De 4-6 æg er hvide og ovale (28 x 24 mm) og udruges på ca. 20 dage.

Ungerne forlader reden efter ca. 4 uger.

I 6 til 9 måneders alderen får de den voksne fjerdragt og er yngledygtige,

når de er2 år gamle.

 

Redekasse

Minimumsstørrelsen for en redekasse skal være 20x20x60cm med et ø7cm hul.

Som redemateriale kan anvendes savsmuld, hø mm.

 

 

Hannen kan rejse issens fjer til en lille top, hvilket han gør, når han nærmer sig

den udvalgte hun, der sidder på gren og venter på sin kommende »brudgom«.

En hun, der accepterer tilbuddet, vil »synke i knæ« og rejse sine issefjer,

sprede vingerne og udstøde en pibende lyd (som den ungerne udstøder).

Han vil derefter made hunnen. Når yngletiden er I gang vil hannen fortsætte

med at made hunnen i reden.

Hunnen ruger på æggene alene, men hannen hjælper med at opmade ungerne fra 10. dag.

I de første 10 dage mader den hunnen, der giver føden videre til ungerne.

Ungerne forlader reden efter 5 ugers forløb. Først efter 6 måneders forløb begynder

de unge hanner, at udfarve og 2-3 måneder senere er de fuldt farvede.

I fugleholdet skal de have en rummelig voliere, da de flyver godt og er meget aktive.

Foderet består af pellets, grønt og lidt frugt. 

 

Disse parakitter kan lide at bade og skal dagligt have mulighed for det.